การพิมพ์ DOS ด้วยเครื่องพิมพ์ USB

     โปรแกรม DOS ส่วนใหญ่มักพิมพ์ออกทาง parallel port (LPT1:,LPT2:, LPT3:) ทำให้ไม่สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อทางอื่น เช่น USB port (เครื่องพิมพ์ laser รุ่นใหม่ๆ)หรือ serial port (เครื่องพิมพ์สลิป POS – Point Of Sale) ถึงแม้ว่าเครื่องพิมพ์เหล่านั้น สามารถรับคำสั่งพิมพ์จาก DOS เหมือนกับเครื่องพิมพ์ parallel port ทั่วไป
     ภายใต้ Windows เราสามารถใช้ประโยชน์จาก network redirector เพื่อดักข้อมูลที่ส่งพิมพ์ออกทาง parallel port ให้เปลี่ยนไปออกทาง network printer ที่เรากำหนด ด้วยวิธีนี้ ถึงแม้ว่า โปรแกรม DOS ยังคงส่งข้อมูลออกทาง parallel port เหมือนเดิม แต่ข้อมูลที่ส่งออกไป จะถูกเปลี่ยนทางให้ไปออกที่ network printer รวมถึง network printer
ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเองด้วย
ขั้นตอนการทำมี 2 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. ตั้งเครื่องพิมพ์ที่ต่ออยู่ให้กลายเป็น network printer

2. ดักข้อมูลที่ออกทาง parallel port ไปออกที่ network printer แทน ตั้งเครื่องพิมพ์ให้กลายเป็น network printer
สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการเชื่อมต่อ network ไม่สามารถตั้ง network printer ได้ เนื่องจากไม่มี network connection เราต้องติดตั้ง Loop Back Adapter เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ network ภายในเครื่องเดียวกันเอง เพื่อให้ Windows ยอมให้เราตั้ง network printer
     ติดตั้ง Microsoft loop back adapter ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมี network connection อยู่แล้ว คุณเพียงสั่งแชร์เครื่องพิมพ์ แต่ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มี connection คุณต้องสร้าง connection หลอกขึ้นมา โดยติดตั้ง loop back adapter

ใน Control Panel เลือก Add Hardware เลือก Next
> ที่หน้าแรกของ wizard เลือก Yes แล้ว กด Next
> เลื่อนลงมาที่รายการด้านล่าง เลือก “Add a new hardware device” แล้วกด Next
> เลือก “Install the hardware that I manually…” แล้วกด Next
> เลือก “Network adapters” แล้วกด Next
> เลือก “Microsoft” -> “Microsoft loop back adapter” แล้วกด Next
> กด Next ต่อไปเรื่อยๆ จนเสร็จ

กำหนด IP address สำหรับ loop back connction ที่คุณสร้างขึ้นมาใน Control Panel เลือก “Network Connections”

> ใช้เมาส์ปุ่มขวาที่ชื่อ connection นั้น แล้วเลือก “Properties”
> ดับเบิลคลิกที่ “Internet protocol (TCP/IP)”
> เลือกหัวข้อ “Use the following IP address”
> ใส่หมายเลข IP adress และ sub net เช่น 192.168.1.100 / 255.255.255.0

การแชร์เครื่องพิมพ์

> ใน Control Panels เปิด Printers and Faxes
> แล้วกดเมาส์ปุ่มขวาตรงเครื่องพิมพ์ ที่คุณต้องการ เลือก Sharing จากเมนู

> ในหน้า Printer properties ให้เลือก Share this printer

> ตั้งชื่อเรียก network printer นั้น ให้จดจำได้ง่าย

ดักข้อมูลที่ parallel port ให้ไปออกที่ network printer แทน

เปิดหน้าต่าง Command Prompt ดังนี้
> จากเมนู Start -> เลือก Run -> พิมพ์ CMD ลงในกล่อง Open

ในหน้าต่าง Command Prompt

> ดูชื่อคอมพิวเตอร์ โดยใช้คำสั่ง
net view
> ดูชื่อเครื่องพิมพ์ โดยใช้คำสั่ง
net view \\ชื่อคอมพิวเตอร์
> เปลี่ยนทางข้อมูลของ parallel port ไปที่ network printer โดยใช้คำสั่ง
net use lpt1: \\ชื่อคอมพิวเตอร์\ชื่อเครื่องพิมพ์ /persistent:yes

ที่มา